Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Ποσοτικές Μέθοδοι

  Tα μαθήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ποσοτικών Μεθόδων δεν θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29/3/2018, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

  Οι αναπληρώσεις των δυο μαθημάτων των παραπάνω ημερών καθώς και η αναπλήρωση του μαθήματος που χάθηκε στις 1/03/2018, θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  1. 4/6/2018 από 13:00-17:00, για το μάθημα που χάθηκε στις 1/3
  2. 5/6/2018 από τις   13:00-17:00 για το μάθημα που χάθηκε στις 28/3
  3. 6/6/2018 από τις  13:00-17:00 για το μάθημα που χάθηκε στις 29/3

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ

mail: sec-epdo@teiwm.gr

ΘΕΣΗ                        ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061601

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061607

ΠΡΟΙΣ. ΓΡΑΜ.           2462061605

ΦΑΞ ΓΡΑΜΜ.             2462061603

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ            2462061612

ΓΡ. ΔΙΑΣΥΝΔ.           2462061616

ΦΑΞ  ΔΙΑΣΥΝ.          2462061617

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ     2462061616

ΓΡΑΦ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ     2462061628

Tei Online 

Webmail 

Τηλεφωνικός Κατάλογος 

 

logo

logo

msdnaa-logo 

home link paso