Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Academic Advisor

Syndoukas Dimitrios 

Phone: 246206162

mail: dsyn@teiwm.gr

  • Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών

     

    Οι επιτροπές Εκπαίδευσης και Ερευνών στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. ιδρύθηκαν για πρώτη φορά με την Β1 819/21-2-79 Υπουργική Απόφαση με σκοπό τη δημιουργία ενός ευέλικτου  τρόπου διαχείρισης των κονδυλίων της έρευνας των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

    Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού συγκροτήθηκε το 1996, με τη διυπουργική απόφαση ΚΑ/679/1996 (Φ.Ε.Κ. 826/10-9-96/τ.Β’), κοινή για Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., σε αντικατάσταση των Επιτροπών Ερευνών, που συγκροτήθηκαν πρώτα στα Πανεπιστήμια και το 1988 στα Τ.Ε.Ι., προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο όργανο, το οποίο ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές στο τέλος κάθε χρόνου.

    Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, την σύνταξη προδιαγραφών προς τρίτους, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. ή και με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και άλλων ειδικών επιστημόνων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ

mail: sec-epdo@teiwm.gr

ΘΕΣΗ                        ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061601

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061607

ΠΡΟΙΣ. ΓΡΑΜ.           2462061605

ΦΑΞ ΓΡΑΜΜ.             2462061603

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ            2462061612

ΓΡ. ΔΙΑΣΥΝΔ.           2462061616

ΦΑΞ  ΔΙΑΣΥΝ.          2462061617

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ     2462061616

ΓΡΑΦ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ     2462061628

Tei Online 

Webmail 

Τηλεφωνικός Κατάλογος 

 

logo

logo

msdnaa-logo 

home link paso