Υποτροφίες για φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα

Εμφανίσεις: 7319

Το ΙΚΥ, προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2016-2017  τουλάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.  Οι υποτροφίες αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στην  ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr), και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας.