Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Εγγραφές - Μετεγγραφές

  ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 18:31

   

  Εγγραφές:

  Σπουδαστές του ΤΕΙ γίνονται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Οι εγγραφές των νεοεισαγομένων σπουδαστών γίνονται στο τμήμα της σχολής υποδοχής μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων σπουδαστών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις.

  Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν γράφτηκε ούτε με την παραπάνω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο ΤΕΙ.

  Η εγγραφή σπουδαστή σε περισσότερα του ενός τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται.

  Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού:
  Οι Μετεγγραφές φοιτητών και  σπουδαστών εσωτερικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 καθορίζονται από  την εγκύκλιο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. 

  Επιπλέον, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: http://www.metegrafes.minedu.gov.gr/

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ

mail: sec-epdo@teiwm.gr

ΘΕΣΗ                        ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061601

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061607

ΠΡΟΙΣ. ΓΡΑΜ.           2462061605

ΦΑΞ ΓΡΑΜΜ.             2462061603

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ            2462061612

ΦΑΞ  ΔΙΑΣΥΝ.          2462061617

ΓΡΑΦ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ     2462061628

Tei Online 

Webmail 

Τηλεφωνικός Κατάλογος 

 

logo

logo

msdnaa-logo 

home link paso