Προϋποθέσεις πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Εμφανίσεις: 8071

Για να μπορεί να ξεκινήσει την Πρακτική Άσκησή του ένας σπουδαστής/σπουδάστρια, θα πρέπει:

α) να είναι στο 7 ή μεγαλύτερο εξάμηνο

β) να έχει περάσει τουλάχιστον 25 υποχρεωτικά μαθήματα

γ) να έχει περάσει τουλάχιστον 7 μαθήματα ειδικότητας